Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

spierworld
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoiwannaknow doiwannaknow

February 28 2015

spierworld
2933 0d93 500
Reposted fromrol rol viaunco unco
0384 d51a 500
Reposted fromink ink viaunco unco

February 27 2015

spierworld
1106 df32 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaunco unco

February 24 2015

spierworld
2306 a7c9
Reposted fromLittleJack LittleJack viamotionlessart motionlessart
spierworld
2690 701b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamotionlessart motionlessart

February 21 2015

spierworld

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
Reposted fromnotthesame notthesame viaunco unco

February 16 2015

spierworld
Jestem skrajnym introwertykiem. [...] Nawet gdybym był na skraju załamania, gdy spyta pani: "Co słychać?", usłyszy: "Wszystko dobrze".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco

February 13 2015

spierworld
Reposted fromshieep shieep viaunco unco
spierworld
4578 77f2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunco unco
spierworld
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viadoiwannaknow doiwannaknow
8334 3334
Reposted fromsunlight sunlight viadoiwannaknow doiwannaknow
7056 fc60 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaunco unco

February 12 2015

spierworld
0198 81f1
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaunco unco
spierworld
Nazwa Bon Iver oznacza korupcję od francuskiego "bon hiver" (dobra zima) lub niewłaściwie wymówione "bon ivre" (nieźle nachlany).
— "bon ivre" przemawia do mnie bardziej.
Reposted frommrrru mrrru viamotionlessart motionlessart
spierworld
0457 7c6c
spierworld
7636 a421 500
WROCŁAW WIE NAJLEPIEJ
Reposted fromLaCamisaNegra LaCamisaNegra viaunco unco
spierworld
7823 7add 500
Reposted fromabandroned abandroned viaunco unco
8399 cbe7
Reposted fromtwice twice viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl